Blog


Na czym polega metoda Montessori?

28-12-2015
Metoda Montessori zalicza się do najpopularniejszych form nauki dziecka. Jej nazwa pochodzi od nazwiska włoskiej lekarki, Marii Montessori, która na podstawie wieloletniej obserwacji, a także pracy z dziećmi, stworzyła innowacyjną metodę wspomagania ich rozwoju. Metoda stanowi istotne wsparcie w procesie formowania się dziecięcego charakteru, sposobu patrzenia na świat i odkrywania własnej indywidualności. Jest ona nastawiona na przekazywanie wiedzy, przy jednoczesnym respektowaniu i ukazywaniu możliwości dziecka – zarówno tych fizycznych, umysłowych, jak i emocjonalnych.

Podejście stworzone przez Marię Montessori polega na pozwoleniu dziecku na naukę i zabawę w jego własnym tempie. Zadaniem zarówno nauczycieli, jak i rodziców jest uważna obserwacja i zapewnienie dziecku możliwie przyjaznego, uporządkowanego i w pełni przystosowanego do jego potrzeb otoczenia. Dzięki temu maluch może podejmować swobodną aktywność, a dodatkowo nic nie rozprasza jego uwagi.

W metodzie tej dopuszcza się mieszane grupy wiekowe, co sprzyja nauce życia w społeczeństwie, przy jednoczesnym zachowaniu własnej odrębności. Dzieciom daje się wolność, ale też wpaja pewne zasady postępowania, co skutkuje pobudzaniem zarówno ich kreatywności, jak i rozwojem samodyscypliny.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl