Blog


Jak pomóc dziecku rozwiązywać konflikty z rówieśnikami?

18-10-2017
Kontakty z otoczeniem znacznie wpływają na rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka. Najważniejsza lekcja, jaką możemy udzielić naszemu potomkowi, to nauka traktowania innych z szacunkiem. Maluch pozostawiony samemu sobie nie będzie wiedział, jak wychodzić z częstych dla wieku przedszkolnego sporów z rówieśnikami. Rodzi to w nim frustrację, prowadzi do agresywnych zachowań oraz sprawia, że dziecko zaczyna zbyt krytycznie patrzeć na otoczenie.

Praktyczna nauka łagodzenia sporów

Rola wychowawcy w przedszkolu lub szkole wymaga pośredniczenia w sporach między dziećmi. Jednak dla malucha to dobre postawy wyniesione z domu są najważniejsze. Sztuka łagodzenia konfliktów polega na dokładnym wysłuchaniu i przede wszystkim zrozumieniu drugiej strony, a następnie znalezieniu rozwiązania, które usatysfakcjonuje oboje dzieci. Zamiast starać się udowodnić, kto bardziej zawinił, lepiej skoncentrować swoje wysiłki na sednie sprawy. Od najmłodszych lat uczmy nasze dziecko tego, żeby słuchało drugiej osoby. Niech nauka przebiega w praktyce – zawsze sami słuchajmy tego, co nasza pociecha ma do powiedzenia.

Duże znaczenie posiada również kwestia samooceny, ponieważ dzieci, które znają swoją wartość, nie wahają się mówić o swoich oczekiwaniach, a także bronić własnego zdania. W czasie konfliktu dzieci mają tendencję do ulegania emocjom, co prowadzi do wybuchów agresji i złości. Warto, aby maluch uczył się panowania nad nimi. Świetnie sprawdzą się w tym przypadku zajęcia sportowe lub dodatkowe, na których doskonalona jest koncentracja.

Rola mediatora

Ważne, aby rodzic lub opiekun nie zachowywali się jak sędziowie wydający wyrok, lecz byli bezstronni. Najlepiej, aby dzieci same starały się rozwiązać konflikt, jednak często potrzebują one naszej wskazówki do pogodzenia się z rówieśnikami. Jeśli mamy być mediatorem, to najpierw wysłuchajmy każdej ze stron, potem dokładnie przyjrzyjmy się genezie konfliktu, a na końcu podsuńmy możliwe rozwiązanie. Rodzic nie powinien przesadnie reagować, ani samemu podejmować dialog z dzieckiem, z którym jego pociecha jest pokłócona.

Natomiast jeśli dochodzi do powtarzających się agresywnych zachowań, to rodzice dwójki dzieci powinni odbyć ze sobą rozmowę.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl