Blog


Czym są zaburzenia lateralizacji i jak rozpoznać ich objawy?

24-01-2018
Żeby wytłumaczyć, czym jest lateralizacja, najlepiej posłużyć się przykładem praworęczności lub leworęczności, która występuje w zależności od większej aktywności wybranej półkuli mózgowej. Taka odmienność w funkcjonowaniu poszczególnych stron ciała jest potrzebna dla zachowania równowagi postawy i możliwości wykonywania rozmaitych czynności. Dlatego zaburzenia w procesie lateralizacji, czyli ujawniania się przewagi jednej strony mózgu nad drugą, wpływają niekorzystnie na rozwój dziecka.

Trzy rodzaje lateralizacji 

Kształtowanie się strony dominującej może przebiegać na trzy różne sposoby. Lateralizacja jednostronna to przewaga faktyczna – dziecko lepiej posługuje się nogą czy ręką po danej stronie. Leworęczny maluch kopie piłkę lewą nogą, a także lepiej czyta mu się ‘od prawej do lewej’ (bo i od tej strony lepiej mu się pisze). 

Z kolei lateralizacja skrzyżowana polega na dominacji różnych stron w różnych obszarach ciała. U dzieci praworęcznych, których dominującym okiem jest jednak oko lewe, dochodzi do zaburzeń wzrokowo-ruchowych, co skutkuje problemami na linii ręka-oko. Podczas czytania dziecko może opuszczać sylaby, a nawet całe wyrazy. Maluch ma problemy z wyraźnym pisaniem, często stawia pauzy między słowami, a nawet zamienia litery w wyrazach. 

Ostatnia odmiana lateralizacji to lateralizacja osłabiona, w której trudno jest jednoznacznie wyznaczyć stronę dominującą. Powodem jest jednak słabe kształtowanie się obu stron, a nie ich jednakowy silny rozwój. Przed ustaleniem ręki dominującej dziecko musi być poddane obserwacji. Dzieci z obustronnością mają często problem z odróżnieniem lewej strony od prawej oraz cierpią na problemy z orientacją w przestrzeni. 

Inne objawy zaburzeń lateralizacji 

Nieprawidłowy rozwój w zakresie tworzenia się przewagi jednej strony ciała nad drugą jest często widoczny w problemach z pisaniem i czytaniem. Są to w końcu czynności wymagające jednoczesnego zaangażowania wzroku, słuchu oraz małej motoryki. Dzieci z zaburzeniami lateralizacji mogą nie odróżniać liter, a podczas pisania – mylą ich kształty lub kolejność. Mają problem z rysowaniem równych, harmonijnych kształtów geometrycznych. Inne możliwe symptomy to problemy z orientacją przestrzenną, a także zaburzenia mowy.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl