Blog


Zalety wielojęzyczności u dzieci

31-01-2018
W Polsce wielojęzyczność nie jest powszechna, tymczasem około 2/3 całej światowej populacji potrafi biegle porozumiewać się przynajmniej w dwóch językach. Dzieci dorastające w środowisku, gdzie w stałym użyciu jest więcej niż jeden język, zaczynają przyswajać dwie mowy w sposób naturalny. W praktyce wielojęzyczność to wynik posiadania rodziców o różnych narodowościach lub dorastania w środowisku domowym, które jest odmienne kulturowo od najbliższego otoczenia. Codzienny i intensywny kontakt z przynajmniej dwoma językami pozwala sprawnie i równolegle rozwijać kompetencje w każdym z nich.

Czym jest wielojęzyczność?

Wielojęzyczność to wysoka biegłość w sprawnym posługiwaniu się więcej niż dwoma językami. Osoba dwujęzyczna w swobodny sposób tworzy komunikaty językowe w odmiennych mowach – niezależnie od miejsca, czasu czy uczestników sytuacji. W trakcie dorastania jeden język staje się dominujący. Może się tak stać w wyniku zwiększenia potrzeby posługiwania się określoną mową lub też większym przywiązaniem do osoby mówiącej w danym języku.

Zalety wielojęzyczności

Wielojęzyczność to nie tylko lepsze perspektywy na znalezienie pracy w przyszłości. Dwujęzyczne dzieci myślą bardziej elastycznie. Pozwala im to znajdować nieoczywiste rozwiązania, co ma związek z większą kreatywnością. Biegła znajomość drugiego języka skutkuje podzielną uwagą, a także lepszą pamięcią. Dwujęzyczne dzieci kojarzą proces nauki języka jako przyjemny – w końcu jego akwizycja nie wymagała od nich wysiłku, lecz przebiegała w naturalny sposób.

Język to ważny element każdej kultury. Z tego względu biegła znajomość obcego języka pozwala dziecku poznawać odmienną rzeczywistość kulturową i ułatwia bardziej dogłębne zrozumienie świata. Dlatego jeżeli nie posługujecie się Państwo w domu językiem innym niż polski, a marzy się Wam wychowanie dwujęzycznego dziecka, to rozwiązaniem tego problemu jest zapisanie dziecka do przedszkola z językiem angielskim.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl