Blog


Czym jest przedszkole integracyjne?

12-03-2018
Przedszkole integracyjne to placówka, do której uczęszczają dzieci zdrowe i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej. Mali absolwenci takich placówek edukacyjnych bardzo szybko dowiadują się, czym są wzajemna tolerancja, zrozumienie i pomoc.

Najlepsza lekcja na przyszłość

Przedszkola integracyjne ułatwiają dzieciom z pewnymi trudnościami integrowanie się ze zdrowymi rówieśnikami. Dzieci bez zaburzeń z kolei uczą się tego, jak akceptować innych i - w razie potrzeby - im pomagać. Uczęszczanie do przedszkola integracyjnego daje dzieciom z zaburzeniami tyle samo korzyści, co ich pełnosprawnym rówieśnikom.

Jakie zasady panują w przedszkolu integracyjnym?

W przedszkolu integracyjnym nie ma hierarchii. Wszystkie dzieci posiadają identyczne prawa i obowiązki. Grupy dzieci są mniej liczne niż w standardowej placówce, a w każdej z nich znajduje się kilkoro dzieci, u których stwierdzono dany stopień niepełnosprawności. Nad podopiecznymi czuwają nie tylko nauczyciele, ale również sztab specjalistów – psycholodzy, logopedzi i rehabilitanci. Wszystkie dzieci są więc otoczone świetną opieką.

Maluchy spędzają razem prawie cały dzień – na zabawie, wspólnych posiłkach i nauce. Nauczyciel realizuje program poprzez różne zabawy i czynności rozwojowe. Dzieci niepełnosprawne, w miarę ich możliwości, są zachęcane do wzięcia udziału w lekcji. Jeśli okaże się dla nich to zbyt trudne, wówczas inny pedagog prowadzi z nimi indywidualne zajęcia. Poza tym dzieci z zaburzeniami lub niepełnosprawnością uczęszczają na lekcje wyrównawcze.

Dlaczego jest to ważne?

Przedszkole integracyjne w naturalny sposób kształtuje w dzieciach pozytywne cechy charakteru. Zabawa z kolegą lub koleżanką, którzy różnią się od nas – pomijając kwestię tego, czy chodzi o osobę pełnosprawną, czy nie – otwiera maluch na świat.

Dla dzieci niepełnosprawnych ich rówieśnicy z przedszkola integracyjnego są motywacją do tego, by stawać się coraz lepszymi. Dzięki kontaktom z innymi stają się również bardziej spokojne i potrafią lepiej się skupić. Z kolei dzieci pełnosprawne nabywają takich cech jak troskliwość, tolerancja i chęć niesienia pomocy.

Przedszkole integracyjne pokazuje najmłodszym, że więzi międzyludzkie są ponad wszelkimi ograniczeniami.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl