Blog


Jakich zasad należy przestrzegać w przedszkolu?

04-04-2018
Fakt, że w przedszkolu nie ma rodziców, nie oznacza, że dziecko zyskuje w ten sposób pełną swobodę. W przedszkolu dziecko uczy się między innymi odpowiedzialności, w tym również za własne zachowanie. Ustalony i znany wszystkim regulamin polepsza relacje w grupie, a także pozwala zadbać o bezpieczeństwo dzieci.

Jak działa przedszkole?

Odgórne zasady przedszkola to dbanie o szeroko rozumiane dobro dziecka – jego bezpieczeństwo, rozwój i samopoczucie. Zadaniem nauczyciela w przedszkolu jest obserwacja dzieci, zachęcanie ich do rozwoju i pogłębiania zainteresowań oraz prowadzenie zajęć zgodnie z programem. Ważna jest współpraca z rodzicami i ze specjalistami od rozwoju. Każdy maluch jest traktowany indywidualnie, choć nauczyciel ma również na względzie dobro wszystkich podopiecznych. Zasady ustalone między nauczycielem a dziećmi zmniejszają liczbę konfliktów oraz polepsza atmosferę między rówieśnikami.

Przedszkolak a jego zachowanie względem rówieśników

W przedszkolu maluch uczy się szanować osoby w swoim otoczeniu. Jednocześnie wie, że może wyrażać swoje myśli i uczucia, ale w uprzejmy sposób. Stara się nie kłamać, a w trakcie zabawy zachowuje zgodę. Nie może niszczyć własności innych. Przedszkolak ma prawo oczekiwać tego samego od kolegów i koleżanek. Z oczywistych względów nie może bić innych dzieci, wyszydzać ich, ani przeszkadzać im w zabawie lub pracy.

Zachowanie przedszkolaka względem nauczyciela

Maluch słucha poleceń nauczyciela – podczas nauki i zabawy w sali oraz na zewnątrz. Sygnalizuje chęć wyjścia do toalety lub udania się do szatni.

I - co najważniejsze - nie boi się powiedzieć dorosłemu opiekunowi o swoich ewentualnych problemach.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl