Blog


Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

26-04-2018
Często czytamy, że przedszkole przystosowuje maluchy do pójścia do szkoły. Jednak w rzeczywistości rola przedszkola jest znacznie większa. Chodzenie do przedszkola wpływa na intelektualny, fizyczny i emocjonalny rozwój dziecka. Przebywanie w grupie kształtuje również jego charakter. Każdy przedszkolak powinien wiedzieć, że ma prawo do wolności myśli, czynów i uczuć pod warunkiem, że przy tym nie szkodzi innym.

Jak przedszkole wspiera rozwój i talenty?

Zajęcia w przedszkolu są dostosowane do wieku dzieci. Najmłodsi doskonalą znajomość języka ojczystego i rozwijają swoją wyobraźnię poprzez naukę w formie zabawy. Jednocześnie mogą liczyć na wsparcie opiekunów w różnych sytuacjach społecznych. Na tym etapie rozwoju to często nauczyciel wskazuje maluchowi właściwy sposób postępowania. Rozwijanie zdolności manualnych w formie rysowania, lepienia oraz wycinania służy opanowaniu umiejętność pisania. Dzieci poznają nowe litery, potem słowa, aż w końcu zaczynają naukę czytania. Przedszkolaki mają świadomość podstawowych pojęć matematycznych. Poprzez obserwowanie roślin, zwierząt i mijających pór roku kształtuje się ich wiedza przyrodnicza. Dzięki zajęciom z rytmiki rozwija się dziecięca wyobraźnia, pewność siebie i koordynacja ruchowa. Nauczyciel, widząc szczególne predyspozycje ucznia w danej dziedzinie, powinien poinformować o tym fakcie rodziców i zachęcić malucha do rozwijania jego zainteresowań.

Kontakty z rówieśnikami

Relacje w życiu dorosłym często zależą od tego, w jaki sposób nawiązywaliśmy kontakty z innymi w dzieciństwie. Większość dzieci przeżywa swe pierwsze przyjaźnie w przedszkolu. W tych najwcześniejszych latach rozwoju warto uczyć je tego, na czym polega dobry kontakt z drugim człowiekiem. Przedszkole wspiera rozwój cech takich jak odpowiedzialność, życzliwość w stosunku do innych, umiejętność rozmawiania i rozwiązywania konfliktów. Maluch dostrzega, że swoją pracą lub zachowaniem może pomagać innym. Daje mu to pierwsze pojęcie na temat wspólnoty i buduje w nim aktywną postawę społeczną.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl