Blog


Jakimi metodami uczyć dzieci języków obcych?

22-12-2015
Omawiając kwestię metod nauczania języków obcych w przedszkolu warto pamiętać o tym, że dzieci w tym samym czasie uczą się swojego pierwszego, ojczystego języka. Z tego względu nauka drugiego języka nie może opierać się na znajomości tego pierwszego. Poza tym dziecięcy umysł, chociaż niezwykle chłonny, łatwo się dekoncentruje. Z oczywistych względów dzieci nie mają również pojęcia o konkretnych regułach gramatycznych, chociaż opierając się na intuicji i własnych umiejętnościach językowych, z powodzeniem je stosują – na przykład przy odmianie wyrazów.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, metody oraz techniki nauczania należy dobrać tak, żeby istniało wyraźne podobieństwo pomiędzy nimi a naturalnymi warunkami nauczania języka, jakie mają miejsce poza przedszkolem. Z tego względu najpopularniejszą metodą nauczania jest powtarzanie – pojedynczych słów, zwrotów, wierszyków piosenek, historyjek czy bajek. Zastosowanie pomocy audiowizualnych również jest doskonałym rozwiązaniem.
Nie należy także zapominać o uczeniu się poprzez różne rodzaje aktywności, takie jak śpiew, taniec, pantomimę, zabawy ruchowe, malowanie, wyklejanie czy odgrywanie ról. Stosowanie zagadek czy rebusów także jest dobrą metodą. Warto jedynie pamiętać, żeby wypowiedzi, które trafiają do dzieci, były prawidłowe zarówno pod względem gramatycznym jak i fonetycznym. Poza tym nie mogą być infantylizowane – owszem, powinny być dostosowane do możliwości dzieci, ale nie można stosować zdrobnień czy nadmiernych uproszczeń.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl