Blog


Jaka jest rola pedagoga we wspieraniu maluchów?

03-03-2016
To, że pedagog w przedszkolu jest potrzebny, nie ulega wątpliwości. Nasuwa się jednak pytanie: jaką funkcję powinien pełnić pedagog przy wspieraniu dzieci? O roli pedagoga przedszkolnego piszemy poniżej.

Choć pedagog obecny jest z dziećmi przez cały okres ich kształcenia i rozwoju (w szkole podstawowej, gimnazjum czy w szkole średniej lub zawodowej), to właśnie w przedszkolu jego rola jest wręcz kluczowa. Spędza on bowiem dużo czasu z maluchami, mając ogromny wpływ na ich rozwój, wychowywanie, kształtowanie oraz naukę.

Zadania pedagoga

Pedagog ma za zadanie rozwijać pociechy, zna bowiem ich indywidualne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne. Rozpoznaje on także możliwości psychofizyczne danego malucha i dzięki temu może pokierować jego kształceniem. Dotyczy to zarówno tych dzieci, u których można rozpoznać szczególne uzdolnienia, jak i tych, które mają trudności rozwojowe, komunikacyjne czy językowe, środowiskowe, a także trudności w uczeniu się. Pedagog wspiera także dzieci, które zmieniają środowisko kulturowe lub edukacyjne (np. przy wcześniejszym mieszkaniu za granicą) i uczy pozostałe maluchy otwartości na inne kultury.

Wsparcie nie tylko dla dzieci

Pomoc pedagoga dotyczy rzecz jasna nie tylko dzieci, ale też rodziców, którzy zawsze mogą skorzystać z jego porad. Może się to odbywać w ramach porad, konsultacji, warsztatów czy szkoleń.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl