Blog


Na czym polega pedagogika zabawy „Klanza”?

22-12-2015
Pedagogika zabawy „Klanza” jest autorskim projektem Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza” (nazwa organizacji pochodzi od pierwszych liter w słowach „Klub Animatora Zabawy”). Źródłem inspiracji niniejszej metody jest, jak łatwo się domyślić, pedagogika zabawy. U jej podstaw leży teza mówiąca, że zabawa jest dla dzieci najważniejszą, bo podstawową, formą aktywności. To właśnie dzięki zabawie dzieci poznają siebie, odkrywają świat i uczą się komunikacji, nie tylko z rówieśnikami, ale także z dorosłymi.
Metoda „Klanza” jest metodą aktywizującą, ruchową oraz kreatywną. Jej głównym celem jest wykształcenie w dzieciach poczucia integracji, szacunku do każdego jej członka i przyswojenie zasad pracy w grupie. Działanie odbywa się poprzez ruch oraz animowaną przez nauczyciela zabawę, przy czym istotą metody jest aktywne uczestnictwo dzieci. Zabawy odbywają się głównie przy użyciu okrągłej, dość dużej (od 3 do 5 metrów średnicy) chusty animacyjnej, podzielonej na równe, kolorowe części. Dzieci mogą się bawić stojąc dookoła chusty (np. imitując falujące morze), biegając z nią (wówczas chusta imituje sieć rybacką, balon, spadochron itp.) albo chowając się pod nią. Są to oczywiście jedynie przykładowe zabawy przy użyciu chusty „Klanzy”, w rzeczywistości jest ich zdecydowanie więcej.
Warto pamiętać, że niektóre ćwiczenia aktywizujące, które wchodzą w skład „Klanzy”, mogą być również stosowane wśród ludzi starszych lub chorych.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl