Blog


Zajęcia z rytmiki - dlaczego warto z nich skorzystać?

05-07-2016
Rytmika to zajęcia polegające głównie na wykonywaniu różnorodnych ruchów, w tym także tańca, przy akompaniamencie instrumentów. To ciekawa propozycja spędzania czasu dla malucha, która dodatkowo wspiera jego rozwój w dziedzinie motoryki, integracji z otoczeniem oraz sprzyja zdolnościom muzycznym już od wczesnych lat życia.

Sposób na zabawę i naukę

Połączenie muzyki oraz ruchu może stanowić ważne narzędzie w zintegrowanym rozwoju malucha. Po pierwsze, pozwala na lepsze panowanie nad ruchami, a tym samym poprawia koordynację ruchową dziecka, istotną dla wykształcenia wielu ważnych umiejętności. Poza tym rytmika może okazać się bodźcem, który przyczyni się do odkrycia w maluchu pasji związanej z tańcem lub sportem.

Po drugie, muzyka jest znaczącym elementem mającym wpływ na kształtowanie u malucha wrażliwości na sztukę. Podczas zajęć z rytmiki dzieci wyzwalają tkwiące w nich nastroje i uwidaczniają je za pomocą ruchu. Dzięki grupowemu charakterowi zajęć wszystkie maluchy są traktowane tak samo, co naucza każdego z nich umiejętności współpracy. Kontakty z rówieśnikami to także szansa na nabycie umiejętności integracji z otoczeniem. Poprzez wykonywanie poleceń od pani prowadzącej zajęcia, maluch uczy się również posłuszeństwa i współpracy.

Na koniec warto podkreślić, że rytmika jest jednym z niewielu zajęć nauczających malucha umiejętności, która w dzisiejszych czasach zanika z powodu zbyt dużej ilość godzin spędzanych przez komputerem lub telewizorem. Jest to zdolność skupiania uwagi. Podczas zajęć z rytmiki dzieci wykazują zainteresowanie i ćwiczą skoncentrowane na aktualnie wykonywanej czynności.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl