Blog


Co to jest wychowanie dwujęzyczne?

22-12-2015
Termin „wychowanie dwujęzyczne” można rozumieć dwojako. W węższym zakresie znaczeniowym jest to proces dydaktyczny odbywający się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przedszkola) oraz oświatowych (szkoła). W szerszym zakresie jest to naturalne oddziaływanie środowiska społecznego na człowieka. Cechą wspólną obydwu definicji jest obecność dodatkowego, obcego języka w procesach komunikacyjnych, przy czym pojęcie „język obcy” może być w tym kontekście odrobinę mylące, o czym za chwilę.

Pojęcie „wychowanie dwujęzyczne” stosowane jest najczęściej w kontekście procesów wychowawczych dotyczących dziecka. Mogą się one odbywać w domu, szkole, w najbliższym otoczeniu – czyli wszędzie tam, gdzie dziecko może mieć styczność z osobami posługującymi się językiem obcym. Oczywiście samo pojęcie „język obcy” jest w tym przypadku dosyć umowne, chociażby w sytuacji, gdy międzynarodowe małżeństwa w codziennej komunikacji posługują się ze sobą oraz z dzieckiem różnymi językami – dla malucha żaden z nich nie jest przecież obcy.

Sytuacja, w której rodzice w domu posługują się własnym językiem natywnym, natomiast do codziennej, pozadomowej komunikacji używa się języka właściwego państwu, w którym się właśnie przebywa, również komplikuje podział na język obcy i natywny, szczególnie w przypadku dzieci. Dla nich po prostu każdy język, którym od urodzenia posługują się na co dzień, jest naturalny.

Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu, polegające na takiej organizacji procesu dydaktycznego, w której funkcjonują obok siebie dwa środki komunikacji – język ojczysty dzieci oraz drugi język, z którym dzieci nie mają styczności w domu czy najbliższym otoczeniu. Wymiana informacji pomiędzy nauczycielami a podopiecznymi może przebiegać całkowicie w drugim języku, chociaż częściej spotykaną sytuacją jest nauczanie podstawy programowej równomiernie w dwóch językach – ojczystym oraz obcym. Codzienna przedszkolna komunikacja z dziećmi również przebiega w obydwu językach, chociaż akurat ta kwestia jest zależna od metod edukacyjnych stosowanych w danej placówce.


Powrót do Bloga
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl