Języki

„Dzieci, które zaczynają w bardzo wczesnym wieku uczyć się języka obcego, potrafią lepiej zrozumieć własny język ojczysty, jako że stają się świadome istnienia języka jako takiego.” - Renzo Titone

Przedszkole Bright Child zapewnia polsko - angielską edukację na najwyższym poziomie.

Za główny cel stawiamy sobie wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w naturalny sposób, tak aby od najmłodszych lat stał się on częścią ich codziennego życia. Język angielski nie jest u nas dodatkową lekcją - dzieci uczą się nowych treści i zagadnień objętych podstawą programową równocześnie w dwóch językach.

Badania naukowe dowodzą, że bardzo wczesny kontakt dzieci z drugim językiem rozwija zasób słownictwa równolegle w obu językach, pozytywnie wpływa na zdolność koncentracji uwagi, ma głęboki wpływ na rozwój mózgu oraz poprawia umiejętności poznawcze nie związane bezpośrednio z mową.

Edukacja dwujęzyczna jest uznaną normą w wielu krajach, jednak w Polsce jest wciąż stosunkowo mało popularna.

Wierzymy, że języki otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy i świata. Dzieci uczą się języka obcego w sposób łatwy i przyjemny. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego kształtuje u dzieci pozytywny stosunek do innych kultur i języków, jak również stanowi bazę dla późniejszych doświadczeń w tej dziedzinie.

Dzieci poprzez gry, zabawy i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne zadziwiająco szybko zaczynają rozpoznawać i reagować na komunikaty w języku obcym.

Dla chętnych, organizujemy także dodatkowe lekcje języka francuskiego!
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl