Plan dnia

7.30 - 8.20
Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane; gry i układanki stolikowe; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza i stymulacyjna; gimnastyka poranna.

8.20 - 8.30
Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00
Śniadanie

9.00 - 9.30
Circle Time - Powitanie. Zajęcia edukacyjne z całą grupą organizowane w różnych obszarach edukacji: przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej.

9.30 - 10.45
Zajęcia edukacyjne z całą grupą organizowane w różnych obszarach edukacji: językowej, przyrodniczej, rozwijania mowy i myślenia, przygotowania do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej, muzycznej, kulturowo - estetycznej i zdrowotnej. Zabawy z native speakerem.

10.45 - 11.00
Snack Bar

11.00 - 12.15
Zabawy ruchowe w sali lub pobyt na świeżym powietrzu - spacery i wycieczki o charakterze wychowawczym, dydaktycznym, kulturalnym i rekreacyjnym, obserwacje przyrodnicze, zabawy na placu zabaw. Story time – czytanie książki po polsku i angielsku.

12.15 - 12.30
Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12.30 - 13.00
Obiad

13.00 - 16.00
Czas na sjestę: leżakowanie w młodszej grupie - słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej; w starszej grupie odpoczynek po obiedzie. Słuchanie opowiadań, bajeczek, muzyki. Zajęcia edukacyjne, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy indywidualne według zainteresowań, dowolne rysunki dzieci. Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Praca wyrównawcza z dziećmi. Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

16.00 - 16.15
Podwieczorek

16.15 - 18.00
Zajęcia popołudniowe tematyczne, zabawy rozwijające i doskonalące kompetencje dzieci, ich wiadomości i umiejętności. Zabawy i gry językowe, rysowanie, majsterkowanie, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zajęcia dodatkowe.

Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl