Program nauczania

Nasz program edukacyjny ma na celu wykształcić uczniów, którzy odnoszą sukcesy...

 • są entuzjastyczni i zmotywowani do nauki,
 • dążą do wybitnych osiągnięć,
 • są zdolni do abstrakcyjnego myślenia i otwarci na nowe pomysły,
 • wykazują umiejętność czytania, pisania, liczenia oraz nawiązywania kontaktów,
 • do nauki wykorzystują zdobycze technologii,
 • myślą kreatywnie i samodzielnie,
 • pracują indywidualnie i w grupie,
 • potrafią wyrażać swoje opinie,
 • dokonują racjonalnych osądów,
 • łączą i stosują różne sposoby zdobywania wiedzy w nowych sytuacjach.


Pewne siebie jednostki...

 • mają szacunek dla samych siebie,
 • są świadome swojego stanu fizycznego, umysłowego i emocjonalnego,
 • posiadają niezachwiane przekonania,
 • są ambitne,
 • znajdują wspólny język z innymi i radzą sobie z samymi sobą,
 • prowadzą zdrowy i aktywny tryb życia,
 • są samokrytyczne,
 • rozwijają i wyrażają własne przekonania i spojrzenie na świat,
 • żyją niezależnie,
 • oceniają ryzyko i dokonują świadomych wyborów,
 • osiągają sukces w różnych dziedzinach.


Skuteczni współpracownicy...

 • wykazują inicjatywę,
 • są wytrwali,
 • są samodzielni,
 • znają różne sposoby komunikacji odpowiednio dostosowane do sytuacji,
 • realizują się w pracy w parze jak i w zespole,
 • przejmują inicjatywę i stają się przywódcą,
 • stosują krytyczne myślenie w nowym kontekście,
 • tworzą i rozwiją,
 • rozwiązują problemy.


Odpowiedzialni obywatele...

 • okazują szacunek innym,
 • wykazują zaangażowanie w odpowiedzialne uczestnictwo w życiu politycznym, ekonomicznym, towarzyskim i kulturalnym,
 • tolerują odmienne przekonania i kultury,
 • dokonują świadomych wyborów i podejmują słuszne decyzje,
 • potrafią ocenić kwestie ekologiczne, naukowe i techniczne,
 • formułują dojrzałe poglądy etyczne dotyczące złożonych kwestii.
Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl