Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe uzupełniają codzienną pracę dydaktyczną z dziećmi i podzielone są na dwie grupy:

1. Zajęcia gwarantowane w ramach opłaty czesnego:

 • Nauka języka angielskiego - "bawimy się angielskim", aby poznać jego sens i treść w formie zabaw, piosenek, wierszyków i wyliczanek. W codziennych relacjach z native speakerem dzieci w spontaniczny i naturalny sposób nabywają umiejętności językowych.
 • Zajęcia rytmiczno - ruchowe z elementami kształcenia słuchu – uwrażliwiają na muzykę, kształtują słuch muzyczny oraz poczucie rytmu, przede wszystkim jednak kształcą koordynacje ruchową.
 • Zajęcia ruchowe, gimnastyczne i sportowe – wspierają prawidłowy rozwój fizyczny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki wad postawy.
 • Zajęcia teatralne – uwrażliwiają na sztukę, pozwalają tworzyć przedstawienia teatralne wraz z ukazaniem sposobów powstawania scenografii. Zabawy z elementami dramy, pantomimy i improwizacji i ruchu scenicznego rozwijają dziecięcą wrażliwość i kreatywność.
 • Zajęcia z tablicą interaktywną i komputerem - wspomagają proces przygotowania do szkoły, a także kształcą różne umiejętności dzieci np. spostrzegawczość, koncentrację uwagi, pamięć, myślenie, koordynację ręki i oka oraz znajomość kolorów. W ciekawy sposób zapewniają poznawanie nowych technologii oraz świata.
 • Warsztaty naukowe – dają możliwość eksperymentowania i doświadczania różnych zjawisk oraz badania i odkrywania świata.
 • Zajęcia taktykalne – zabawa z różnymi materiałami i konsystencjami: woda, piasek, mąka itp. modelowanie z wykorzystaniem: plasteliny, modeliny, masy solnej, masy papierowej, materiału przyrodniczego (kamyki, kasztany, nasiona itp.).
 • Warsztaty florystyczne – zachęcają do tworzenia wielu ciekawych form przy pomocy materiału przyrodniczego, zapoznają z japońską techniką układania kwiatów zwaną ikebana.
 • Warsztaty kulinarne – pozwalają na odkrywanie nowych smaków, zachęcają do zdrowego odżywiania się oraz dają wiele radości ze wspólnej zabawy w gotowanie.
 • Warsztaty plastyczne z elementami historii sztuki – rozwijają zdolności manualne, stanowią podstawę w przygotowaniu do nauki pisania a przede wszystkim kształtują kreatywność, wyobraźnię i estetykę.
 • Logorytmika, „Gimnastyka buzi i języka” - rozwija zdolności językowe, pozwala bawić się słowem, mową i wymową, wprowadza ćwiczenia usprawniające narządy mowy i koordynację ruchową.
 • Opieka psychologa, logopedy i dietetyka.

2. Zajęcia dodatkowo płatne:

Na życzenia rodziców organizujemy dla dzieci dodatkowe zajęcia popołudniowe:
 • Moovling – zajęcia z tańca nowoczesnego połączone z nauka języka angielskiego
 • Joga
 • Taekwon-do
 • Robotyka
 • Język francuski

Opłata za zajęcia dodatkowe jest ustalana z rodzicami w zależności od wyboru zajęć i ilości chętnych.

Copyright © 2012-2015 Przedszkole Bright Child
Wykonanie: pxdesign.pl